Fiziksel aktivitenin enerji harcamasına etkisi kişiden kişiye göre değişebilir. Aktiviteye göre enerji harcaması bazal metabolizma hızı ile çarpılarak günlük fiziksel aktivite için harcanan enerji bulunur. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan kalori miktarına göre beslenen bir birey kilosunu aynı rakamlarda koruyabilir. Zayıflama işlemi için bu değerin altında enerji alımı gerekmektedir. Aynı şekilde kilo almak isteyen bireylerin bu değerin üzerinde enerji almaları gerekir.

Cinsiyetiniz Kadın Erkek
Ağırlığınız
Boyunuz
Yaşınız
Fiziksel Aktivite Seçiminiz